Land

Juridisk varsel

På denne nettsiden gir Rundis AB informasjon online om Rundis ABs drift, produkter og tjenester. Ved å besøke eller bruke denne nettsiden godtar du denne juridiske merknaden og at du er bundet av og bundet av vilkårene nedenfor.


Rundis AB forbeholder seg retten til å endre eller avslutte enhver del eller funksjon av denne nettsiden eller denne kunngjøringen når som helst. Slike endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering eller endring.
Opphavsrett, varemerker og bruksvilkår

Innholdet på denne nettsiden ("Innholdet"), som inkluderer tekst, grafikk, bilder, varemerker, logoer, animasjoner, videoer, lyder og annet materiale er underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som tilhører Rundis AB. Uautorisert bruk av disse varemerkene og innholdet er strengt forbudt. Rundis AB eier opphavsretten til valg, koordinering og arrangement av materialet på denne nettsiden. Disse materialene må ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon. De kan heller ikke endres eller videresendes til andre nettsteder. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.


Du kan lese, sende e-post, laste ned eller skrive ut kopier av innholdet, men kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Uautorisert bruk av innholdet kan bryte opphavsrett, varemerke og andre lover.


Det er uttrykkelig forbudt å bruke innholdet på et annet nettsted eller på et hvilket som helst annet datanettverk, men å gi HTML-hyperkoblinger fra nettstedet ditt til dette nettstedet er tillatt forutsatt at det gjøres i samsvar med denne kunngjøringen. Rundis AB gir deg en ikke-eksklusiv, begrenset og tilbakekallelig lisens til å lenke til denne nettsiden. Du samtykker i å ikke legge ut linker til denne nettsiden fra andre nettsteder som med rimelighet kan oppfattes som usømmelige, støtende, truende, støtende eller ondsinnede. Rundis AB forbeholder seg retten til å tilbakekalle denne lisensen eller retten til å bruke spesifikke lenker når som helst. Hvis Rundis AB tilbakekaller denne lisensen, forplikter du deg til å umiddelbart fjerne og deaktivere alle lenkene dine til denne nettsiden.

Hvis du bruker innholdet på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt i denne merknaden, kan du bryte opphavsrettslover, varemerkelover og andre lover. Hvis dette er tilfelle, vil Rundis AB automatisk tilbakekalle din tillatelse til å bruke denne nettsiden. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt av disse vilkårene er forbeholdt.Ansvarsfraskrivelse

Rundis gir ingen garantier angående konsekvensene av å bruke eller stole på denne nettsiden eller innholdet som finnes på eller formidles av dette nettstedet. Din bruk av denne nettsiden er derfor helt på egen risiko.

Rundis AB tilbyr dette nettstedet og dets innhold som det er uten noen form for garantier, verken uttrykkelige, underforståtte eller lovfestede. Rundis AB gir ingen representasjoner og gir ingen underforståtte garantier angående materialet. Rundis AB tar intet ansvar og påtar seg ingen kompensasjonsplikt av noe slag i forbindelse med eller i forbindelse med bruken av denne nettsiden eller materialet på den. Rundis AB skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av at du har fått tilgang til eller ikke kan få tilgang til denne nettsiden eller som følge av at du har stolt på den oppgitte informasjonen.Lenker til andre nettsteder

Denne nettsiden kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse lenkene er kun ment som en tjeneste til besøkende og utgjør ikke en anbefaling fra Rundis AB angående innholdet som finnes på eller leveres av slike tredjeparts nettsteder. Rundis AB er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede tredjeparts nettsteder og Rundis AB gjennomgår, kontrollerer eller overvåker ikke materiale på tredjeparts nettsteder, og gir ingen garantier angående innholdet, riktigheten eller lovligheten av materialet på slike tredjeparts nettsteder .

Hvis du bestemmer deg for å besøke lenkede tredjepartsnettsteder fra denne nettsiden, gjør du det på egen risiko. Din bruk av tredjeparts nettsteder styres av de respektive vilkårene for bruk av disse tredjeparts nettstedene, inkludert de respektive nettsidenes personvernregler.