Land

Råd om sikkerhet og omsorg

Sikkerhet for smokkholdere

Informasjon om produksjon av smokkeholdere

Hver smokkholder må produseres med største forsiktighet og i samsvar med lovgivningen DIN EN 12586 (Barneartikler - Smokkholdere - Sikkerhetskrav og testmetoder). Sjekk smokkholderen før du bruker den og informer også tredjeparter som skal bruke den.

Alt materiell til smokkholdere skal være godkjent iht kravene i DIN EN 71-3 (Leker - Sikkerhetsregler - Del 3: Migrering av visse elementer). Du finner informasjon om det i beskrivelsen av hver artikkel.

Dette betyr bl.a. at fargen på treperlene er spyttbestandig* og giftfri.

Husk at:
· Maksimal lengde på 22 cm (uten klips) må ikke overskrides.
· Snoren som brukes må ha en minimumstykkelse på 1,5 mm. Vi anbefaler våre polyestersnorer.
· Perlene som brukes må være minst 6 mm i diameter.
· Knyt godt og forsegl endene forsiktig med en lighter for ekstra sikkerhet.
· Vi anbefaler å bruke sikkerhetsperler på endene av smokkeholderen eller andre kreasjoner som brukes av barn.
· Test smokkholderen hver gang før du bruker den og stram den skikkelig for å sikre at alt holder!
· Informer også andre som skal bruke produktet om sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjonene!
· Sjekk alltid smokkeholderen eller andre gjenstander hver gang før du gir den til et barn!

* Spyttbestandig betyr at kontakt med spytt i seg selv ikke fører til slitasje. Spytt i kombinasjon med
mekanisk påvirkning som tygging, biting eller suging fører uunngåelig til slitasje på lakken.

Salg av egenproduserte produkter

Hvis du produserer egne produkter for salg, som f.eks smokkholder, barnevognhenger o.l. du er produsenten og har derfor det endelige ansvaret.
Det er produsentens ansvar å sørge for at alle produkter er trygge og oppfyller alle krav og lover.
Du er på sin side ansvarlig for å informere kundene dine om produktet, dets bruk og sikkerhet.


Viktige råd for barns sikkerhet

· Kontroller hele smokkeholderen før hver bruk. Ved første tegn på skade eller svakhet, bytt ut med en ny.
· Forleng aldri stroppen/kjeden til smokkholderen! Maksimal lengde på 22 cm (uten klips) må ikke overskrides.
· Fest aldri smokkeholderen til bånd eller løse deler av klærne. Dette kan bety fare for kvelning.
· Vi anbefaler å feste smokkeholderen kun til klær og ikke bruke den når barnet ligger i sengen, vuggen eller i barnehagen.
· Smokkholderen er ikke et leketøy og må brukes under tilsyn av voksne.
· Alle smådeler som brukes ved fremstilling av smokkeholdere er individuelt uegnet for barn under tre år på grunn av kvelningsfare.

Gi også denne informasjonen til andre som skal bruke smokkeholderen!


Rengjøring av smokkholdere mm. eller deler som brukes til fremstilling av lignende produkter

Produktet rengjøres med en fuktig klut, bruk ikke vaskemidler eller kjemikalier. Unngå også direkte kontakt med vann. Produktet må oppbevares tørt.

MERK FØLGENDE! Det anbefales absolutt ikke å koke eller dampe produktet, da treverket kan svelle eller sprekke, lakken kan flasse. Selv om produktet rengjøres med vaskemiddel, kan fargen løsne.
Det går fint å koke silikonproduktene selv, men aldri i en ferdig smokkeholder eller leketøy, fordi polyestersnoren kan smelte eller bli ødelagt slik at den ikke tåler like harde grep lenger.
Hvis du føler deg usikker på å bruke et produkt, anbefales det å kaste det og kjøpe/lage et nytt i stedet.

Husk at tre er et naturprodukt som slites mer enn andre materialer. I kombinasjon med spytt kan (men må ikke) oppstå malingsslitasje. Den vannbaserte malingen og lakken som brukes i artiklene merket med dem er helt giftfrie, så det er ingen risiko for barnet og produktet kan brukes i fremtiden.