Land

Integritetspolicy

Den 25:e maj 2018 började den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla.
Rundis AB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av vår webbplats
Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person.
Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men även uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, t.ex. insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.
Varför och när behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter behandlas endast om du har lämnat ditt samtycke till behandling eller om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås, t.ex. begäran om offert, behandla dina beställningar, returer och reklamationer och skicka dig meddelanden om leveransstatus.
Vi behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på vår hemsida, använder dig av supporten, besöker vår hemsida, skickar in ett formulärsvar eller på annat sätt har kontakt med oss.
Behandling av dina personuppgifter sker även för att fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. följa bokföringslagen.
Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.
Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Rundis AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Rundis AB
Hallavägen 4
51260 Överlida
Sverige
Organisationsnummer: 559040-8372
Momsregistreringsnummer/VAT-NR: SE559040837201
Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?
De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till oss när du blev kund, exempelvis kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Vi hanterar även personuppgifter som betalningsuppgifter och betalningshistorik samt orderinformation och orderhistorik.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Utöver våra medarbetare har våra samarbetspartner tillgång till dina personuppgifter som regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har säkerställt att dessa har ett aktivt GDPR-arbete och arbetar för att hålla dina personuppgifterna säkra.
Cookies
Vi använder cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
Registerutdrag
Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.
Rundis AB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Eventuella ändringar av vår integritetspolicy
Rundis AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Om integritetspolicyn väsentligen ändras kommer vi att med rimlig varsel kommunicera detta på vår hemsida och/eller i våra sociala medier.