Land

#yesrundis

Bli en del av Rundis och vår pyssel community!

Det bästa vi vet är att se vad våra kunder pysslar och skapar med våra produkter!
Dela gärna med dig av dina skapelser på dina sociala medier genom att använda #minkreativatid #yesrundis och @rundis.se för att inspirera oss och även andra!

Det kan hända att vi frågar om lov att använda dina bilder i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler för att publicera dem på vår hemsida, i sociala kanaler så som Instagram och Facebook, i nyhetsbrev samt övriga kommunikationskanaler.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesrundis så accepterar du följande:

Du ger Rundis AB (559040-8372) en icke-exklusiv, global rätt att använda de bilder du märkt med #yesrundis i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.

Du intygar härmed också att:

• Det är du som äger rättigheterna till dina bilder
• Du har tillåtelse från alla personer som syns i bilden att överlåta rättigheterna häri
• Rundis användande av bilden inte bryter mot några lagar eller tredje parts rättigheter
• Du har dina målsmäns medgivande om du är under 18 år

Härmed friar du Rundis AB från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, ersättning för användande av bilden.

Om du i efterhand vill ha bilden borttagen från våra sociala medier eller hemsida, kontakta oss via mail eller telefon så ser vi till att ditt innehåll blir borttaget.

Varmt tack för din inspiration!