Land

Säkerhet och skötselråd

Säkerhet för napphållare

Information om tillverkning av napphållare

Varje napphållare skall tillverkas med största noggrannhet och med iakttagande av lagstiftning DIN EN 12586 (Barnartiklar – Napphållare – Säkerhetskrav och provningsmetoder). Kontrollera napphållaren innan du tar den i bruk och informera även tredje personer som ska använda den.

All material till napphållare skall vara godkänd enl. kraven i DIN EN 71-3 (Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen). Du hittar uppgifter om det i beskrivning av varje artikel.

Detta innebär bl.a. att träpärlornas färg är salivbeständig* och giftfri.

Tänk på att:
· Maximallängden på 22cm (utan clips) får inte överskridas.
· Det använda snöret behöver ha en minsta tjocklek på 1,5mm. Vi rekommenderar våra polyestersnöre eller knytsnöre.
· De använda pärlorna skall vara minst 6mm i diameter.
· Knyt ordentligt och försegla ändarna försiktigt med en tändare för ytterligare säkerhet.
· Vi rekommenderar att använda säkerhetspärlor i ändarna av napphållaren eller andra kreationer som används av barn.
· Testa napphållaren varje gång innan du tar den i bruk och dra i den ordentligt för att säkerställa att allt håller!
· Informera även andra personer som skall använda produkten om säkerheten och skötselråd!
· Kontrollera alltid napphållaren eller andra föremål varje gång innan du lämnar ut den till ett barn!

* Salivbeständig innebär att själva kontakten med saliv inte leder till avnötning. Saliv i kombination med
mekaniskt inflytande som att tugga, bita eller suga leder oundvikligt till lackets avnötning.

 

Försäljning av egentillverkade produkter

Om ni tillverkar egna produkter till försäljning som t.ex. napphållare, vagnhänge mm. är det ni som är tillverkare och har i och med det det yttersta ansvaret.
Det är tillverkarens ansvar att försäkra sig att alla produkter är säkra och uppfyller eventuella krav och lagstiftning.
Ni har ansvar i er tur att informera era kunder om produkten, dess användning och säkerheten.


Viktiga råd för barnens säkerhet

· Före varje användning, kontrollera hela napphållaren. Vid första tecken på skada eller svaghet, byt till en ny.
· Förläng aldrig napphållarens band/kedja! Maximallängden på 22cm (utan clips) får inte överskridas.
· Sätt aldrig fast napphållaren i band eller lösa delar på kläderna. Det kan innebära stryprisk.
· Vi rekommenderar att fästa napphållaren bara i kläderna och inte använda den när barnet befinner sig i säng, vagga eller barnhage.
· Napphålleren är ingen leksak och ska användas under tillsyn av vuxen.
· Alla smådelar som används vid tillverkning av napphållare är var för sig ej lämpliga för barn under tre år på grund av risk för kvävning.

Lämna även ut denna information till andra personer som kommer använda napphållaren!


Rengöring av napphållare mm. eller delar som används för tillverkning av liknande produkter

Produkten rengörs med en fuktig duk, använd inga rengöringsmedel eller kemikalier. Undvik också direkt kontakt med vatten. Produkten skall förvaras torrt.

OBS! Det rekommenderas absolut inte att koka eller ånga produkten, då träet kan svälla eller få sprickor, lacket kan flagna. Även om produkten rengörs med rengöringsmedel kan färgen släppa.
Det går bra att koka själva silikonprodukterna, men aldrig i en färdig napphållare eller leksak, eftersom polyestersnöret kan smälta eller få skador så att det inte tål lika hårda tag längre.
Känner du dig osäker med att använda en produkt så rekommenderas att slänga den och köpa/tillverka en ny istället.

Tänk på att trä är en naturprodukt som drabbas mer av nötning än andra material. I kombination med saliv kan (men måste inte) färgslitning uppstå. De använda vattenbaserade färgerna och lacken i dem märkta artiklarna är helt ogiftiga, det finns alltså inga risker för barnet och produkten kan användas i fortsättningen.