Land

Rättsligt meddelande

På denna webbplats tillhandahåller Rundis AB information online avseende Rundis ABs verksamhet, produkter och tjänster. Genom att besöka eller använda denna webbplats godkänner du detta rättsliga meddelande och att du är bunden av och skyldig att följa nedanstående villkor.


Rundis AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta någon del av eller en funktion på denna webbplats eller detta meddelande. Sådana ändringar gäller omedelbart vid publicering eller ändring.
Copyright, varumärken och användarvillkor

Innehållet på denna webbplats ("Innehållet"), vilket bland annat omfattar text, grafik, bilder, varumärken, logotyper, animationer, videor, ljud och övrigt material är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhörande Rundis AB. Obehörig användning av dessa varumärken och Innehållet är strängt förbjuden. Rundis AB äger upphovsrätten till urvalet, samordningen och arrangeringen av materialet på denna webbplats. Dessa material får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution. Inte heller får de ändras eller vidarebefordras till andra webbplatser. Alla varumärken tillhör respektive ägare.


Du har rätt att läsa, e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av Innehållet, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan innebära brott mot copyrightlagstiftning, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning.


Att använda Innehållet på en annan webbplats eller i något annat datornätverk i något syfte är uttryckligen förbjudet, däremot är det tillåtet att tillhandahålla HTML-hyperlänkar från din webbplats till denna webbplats förutsatt att det sker enligt detta meddelande. Rundis AB ger dig en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att länka till denna webbplats. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats från andra webbplatser, vilka rimligen skulle kunna uppfattas som oanständiga, kränkande, hotande, stötande eller illvilliga. Rundis AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla denna licens eller rätten att använda specifika länkar. Om Rundis AB återkallar denna licens förbinder du dig att omedelbart ta bort och avaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

Om du använder Innehållet på ett sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt detta meddelande kan det innebära att du bryter mot copyrightlagstiftning, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning. Om så är fallet återkallar Rundis AB automatiskt ditt tillstånd att använda denna webbplats . Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom dessa villkor är förbehållna.Ansvarsfriskrivning

Rundis lämnar inga garantier avseende följderna av att använda eller förlita sig på denna webbplats eller Innehållet som finns på eller som förmedlas av denna webbplats. Din användning av denna webbplats sker därför helt på egen risk.

Rundis AB tillhandahåller denna webbplats och dess innehåll i befintligt skick utan några garantier av något slag, varken uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Rundis AB gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. Rundis AB tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Rundis AB skall inte ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information.Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast avsedda som en service till besökarna och utgör inte en rekommendation från Rundis AB avseende innehållet som finns på eller tillhandahålls av sådana tredje parters webbplatser. Rundis AB är inte ansvarig för innehållet på länkade tredje parters webbplatser och Rundis AB granskar, kontrollerar eller bevakar inte material på tredje parts webbplatser, och lämnar inga garantier avseende innehåll, korrekthet eller laglighet i material på sådana tredje parters webbplatser.

Om du bestämmer dig för att besöka länkade webbplatser tillhörande tredje part från denna webbplats gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser regleras i respektive användarvillkor för dessa tredje parters webbplatser, inklusive respektive webbplats integritetspolicy.